Svårt ekonomiskt för muséer

Länets museér får det allt tuffare ekonomiskt på grund av att anslagen i många fall har varit oförändrade den senaste tioårsperioden. Det visar en rundringning som Radio Örebro har gjort. Värst drabbade är de muséer som helt eller till största delen drivs med kommunala medel.