Sverige

"Sverige kan ta emot fler flyktingar"

2:16 min

Höstens stora invandring har gjort att många av landets kommuner har ett ansträngt läge. Men majoriteten av alla kommuner befinner sig inte i kris och Sverige skulle kunna ta emot fler asylsökande om fördelningen var mer jämn, anser Sveriges Kommuner och Landsting.

Per-Arne Andersson är avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och han säger att man bara kan tala om ett krisartat läge i ett 40-tal av landets kommuner.

– I de här 40-50 kommunerna har man haft ett krisartat läge, men de andra 200 - 220 kommunerna har haft ett ansträngt läge och säger att de kan göra mer. 

Under hösten har det svenska samhället tagit emot över 110 000 asylsökande, varav 25 000 ensamkommande barn.

Enligt Per-Arne Andersson är den ojämna fördelningen mellan kommuner en akilleshäl i Sveriges krishantering. De 40-talet kommuner som enligt Per-Arne Andersson haft en krisartad situation har antingen Lex Sarah anmält sig till inspektionen för vård och omsorg för att de inte klarat att följa regelverket eller sagt att de inte längre kan ta emot ensamkommande barn.

Med en jämnare fördelning skulle Sverige klara betydligt mer, menar SKL.

Regeringen kommer inom kort att lägga fram en ny lagstiftning för riksdagen som ska tvinga alla kommuner att ta emot personer som fått uppehållstillstånd.

Den så kallade anvisningslagen har brett stöd i riksdagen eftersom den finns med i den migrationsöverenskommelse som regeringen träffat med de borgerliga partierna.

Det blir Arbetsförmedlingens uppgift att placera dem som fått uppehållstillstånd i olika kommuner.

Men SKL tycker inte att det räcker eftersom man även fortsättningsvis kommer kunna bosätta sig var man vill om man själv ordnar bostad i enlighet med lagen om eget boende, den så kallade EBO-lagen.

Men den rätten blir svår att riva upp, säger Erik Nilsson som är statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och samordnare av flyktingfrågor på regeringskansliet.

– Jag skulle vilja säga att under den här mandatperioden så har vi en situation där vi också behöver egen bosättning. Vi har så många flyktingar som kommer så att frågan är närmast akademisk till sin karaktär. Vi behöver både att människor bosätter sig själva, använder sig av sina anhöriga och vi behöver också fler anläggningsboende så under den här mandatperioden kommer vi inte kunna ta bort egen bosättningen.