Amnesty om id-kontrollerna: Kommer att leda till helt ny flyktingpolitik

1:28 min

De nya id-kontrollerna som började tillämpas mellan Danmark och Sverige vid midnatt kritiseras hårt från många håll. "En total avsaknad av konsekvensanalys" menar Amnesty international.

Madeleine Seidlitz, chefsjurist på svenska Amnesty, kallar åtgärderna förhastade.

– Vi instämmer i lagrådets kritik kring hur man har fattat det här beslutet – det gick på tok för snabbt och det är i total avsaknad av konsekvensanalys, säger hon i ett samtal i P1 Morgon.

Seidlitz menar att detta, tillsammans med de övriga beslut som regeringen har fattat under hösten för att minska asylnivåerna, kommer att få stora konsekvenser.

– Det är en enormt stor mängd åtgärder som har fattats på kort tid och som, om de går igenom, kommer att leda till en helt ny flyktingpolitik i Sverige, säger hon.

Id-kraven som sådana strider inte mot asylrätten, det är fortfarande möjligt att söka asyl i Danmark och Tyskland, konstaterar Seidlitz, men hon oroar sig för att det får en dominoeffekt i övriga EU.

– Det kommer i förlängningen, tyvärr, att leda till att asylrätten kommer att hotas. Det finns en risk att det blir helt omöjligt för flyktingar att ta sig in i EU för att söka asyl.

Nationalekonomen och migrationsforskaren Joakim Ruist är också mycket kritisk till kontrollerna.

– Det är ett ryggradslöst sätt att genomföra det på. Syftet är att få ner antalet asylsökande och då gör man det på ett godtyckligt sätt med id-kontroller. Man kunde lika gärna säga att det bara är människor med en viss hårfärg eller skostorlek som får resa in, säger han.

Ruitz tycker att det hade varit betydligt mer renhårigt att helt enkelt sätta ett tak och tydligt kommunicera hur många personer man ämnar låta söka asyl under året.

– Då gör man det i alla fall på ett ärligt sätt.

Men tanken på att i text reglera hur många som ska tillåtas söka asyl i Sverige gör Amnestys Madeleine Seidlitz upprörd.

– Det flyktingar behöver allra minst just nu är den typen av förslag, det står i strid med folkrätt och internationell flyktingrätt och våra internationella förpliktelser - det är helt förkastligt.