Liberalerna vill göra upp med V och SD om värnplikten

1:31 min

Sex år efter att alliansregeringen lade värnplikten på is finns nu en riksdagsmajoritet för att återinföra den.

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) vill gå hand i hand med vänstern och Sverigedemokraterna. 

– Om Socialdemokraterna får stöd av de andra värnpliktsvänliga partierna, det vill säga Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna, finns det i min värld en stabil majoritet för att återinföra värnplikten, säger Allan Widman.

Allan Widman säger sig vara bekymrad över att Socialdemokraterna drar frågan i långbänk genom att tillsätta en utredning.

– Den ska jobba under något år och sedan kan det ta ytterligare en tid innan värnpliktsförsvaret är tillbaka, säger Allan Widman.

Det var 2010 som den dåvarande alliansregeringen beslöt att värnplikten skulle vara vilande.

I stället skulle frivilliga yrkessoldater rekryteras, men det har inte gått så bra. Det saknas för närvarande cirka 6 000 soldater i Sverige.

I dag måndag presenterade DN/Ipsos en opinionsundersökning som visade på ett starkt folkligt stöd för värnplikten. Sju av tio vill att den återinförs för både kvinnor och män.

41- åriga Jenny Grewdahl är en av dem som kan tänka sig att skaffa tillbaka värnplikten. Men hon har sin egen bild av hur det skulle se ut.

– Jag har all min information från 40-talets Sickan Carlsson filmer, så jag vill göra den typen av värnplikt. Så länge det finns dragspel och bonnpermis är jag på. Jag tror att det är bra för moralen att ingå i ett sammanhang, att göra saker tillsammans oavsett hur man ser ut och varifrån man kommer, säger Jenny Grewdahl.