Drogtester på skola olagligt

Slottsskolan i Borgholm bryter mot skollagen när man drogtestar eleverna. Skollagen tillåter bara särskilda undersökningar vid misstänkta sjukdomstillstånd, drogtester är ett sätt att skaffa bevis och det är inte skolans uppgift. Det anser Susanne Eberstein, socialdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i riksdans socialutskott, och hon bygger sin åsikt på ett uttalande från skolverkets chefsjurist. I en fråga till utbildningsminister Tomas Östros undrar Susanne Eberestein nu vad han tänker göra för att skolor inte ska använda skollagen för att drogtesta elever.