Så vill regeringen lösa lärarbristen

1:31 min

Regeringen satsar pengar på att få nyanlända att börja jobba inom skolan.

Att få människor som precis kommit till Sverige i jobb inom skolan är ett sätt att få fler utbildade lärare.

Nu ska människor som söker asyl i Sverige kunna börja jobba i skolan samtidigt som de lär sig svenska genom en av regeringens satsningar.

"Vi behöver ta tillvara på kompetensen"

Universitets- och högskolerådet håller samtidigt på att ta fram en modell för hur lärosäten ska kunna omvandla en utländsk lärarexamen till en svensk lärarlegitimation.

– Det är viktigt för att vi har en stor lärarbrist och vi behöver också ta tillvara på den kompetens som kommer, säger Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning och forskning.

Fler exempel på regeringens jobbsatsningar

Nyanlända ska snabbare få jobb: Med hjälp av så kallade snabbspår, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och olika branscher, ska bland andra nyanlända kockar, sjuksköterskor och läkare snabbare få jobb. Folk som nyss kommit till Sverige ska kunna få sina kunskaper kollade snabbare, komplettera sin utbildning och få möjlighet att få sina kunskaper bedömda på sitt eget språk.

Höjd utbildning hos arbetslösa: Många av de som inte har ett jobb saknar en gymnasieutbildning. Därför vill regeringen med olika satsningar få  unga att plugga in gymnasiet. Ett exempel är att det nu blir möjligt för alla att läsa på Komvux.

Få svenska företag att sälja mer utomlands: Den svenska marknaden är för liten för svenska företag enligt regeringen. Därför vill man ge svenska företag större möjligheter att sälja utomlands, bland annat genom att öppna fler ambassader för att  öka samarbetet med andra länder. Den 26 januari öppnar exempelvis Sverige ett generalkonsulat i New York vars syfte är att hjälpa svenska företag på den amerikanska marknaden.