Osäkert om bordssamtal speglar Hitlers tankar

1:19 min

Den viktigaste källan till kunskap om Hitlers tankar och åsikter under kriget går inte att lita på, enligt historikern Mikael Nilsson.

Det är de tryckta Hitlermonologerna som brukar kallas för Hitlers bordssamtal som det handlar om.

– Samtliga Hitlerbiografier har använt sig av det här materialet och materialet har använts på ett sätt som har fått det att framstå som att det här är Hitlers ord, säger historikern Mikael Nilsson vid Uppsala universitet.

Han menar nu att det inte går att lita på att den här källan verkligen stämmer, och har initierat ett forskningsprojekt om just bordssamtalens historia.

Mellan åren 1941 och 44 höll Hitler ofta långa monologer i sina hemliga högkvarter runt om i Europa. En liten skara nazipolitruker fick då reda på vad Hitler tänkte och tyckte om allt från religion till kommunism.

I tryckt form har de här så kallade bordssamtalen ansetts vara den bästa källan till Hitlers tankevärld. Men Mikael Nilsson menar att man måste ta materialet med en stor nypa salt, uppfattningen om att Hitler var omedveten om att sekreterare förde anteckningar under monologerna stämmer inte menar han.

Att det dessutom finns mycket olika versioner av bordssamtalen avslöjar att både sekreterarna och översättare tagit sig stora friheter att tolka vad Hitler egentligen sagt. Sammantaget gör det att bordssamtalen borde diskvalificeras som en historisk källa till vad Hitler faktiskt sagt.

– Jag tycker att resultatet av det här projektet visar att vi som historiker måste vara mycket mer kritiska till våra källor. Och att vi, när vi skriver biografier över Hitler, måste göra klart att det här inte är Hitlers egna ord, säger Mikael Nilsson.