Vagn med farligt gods spårade ur

Det var ett växelfel som gjorde att en godsvagn i förmiddags spårade ur på Södra Bangården i Kalmar. Godsvagnen med farligt gods står fortfarande bredvid spåret, för räddningstjänsten har gjort bedömningen att det säkraste är att pumpa över den brandfarliga väteperoxiden till ett annat fordon innan vagnen lyfts upp på rälsen igen, och först imorgon anländer den nödvändiga utrustningen. Ingen vätska har läckt ut ur vagnen, och det ska inte vara någon fara för allmänheten enligt räddningstjänsten.