Försörjningsstöd går till svarta hyror

2:15 min

Bostadsbristen och en ökande svarthandel på hyresmarknaden gör att kommuner betalar ut bidrag för svarta hyror trots att pengarna ibland går till kriminell verksamhet.

Det visar Boverkets kartläggning av nyanländas bostadssituation.

Micael Nilsson är utredare på Boverket och han menar att det inte finns mycket val. Det kostar mer att betala för vandrarhem eller hotell än bidrag.

– Man tycker inte att man har något val. Familjer kan inte bli bostadslösa. Det kostar för mycket att sätta in människor på vandrarhem eller hotellösningar och man kan inte låta dem bo på gatan, säger Micael Nilsson, utredare på Boverket.

Försörjningsstödet kan dessutom hamna i fel händer visar utredningen.

– Man blundar och beviljar försörjningsstöd och i värsta fall är det kriminella gäng eller grupperingar som står bakom den här lägenhetsuthyrningen. Då använder man egentligen skattebetalarnas pengar för att gynna de kriminella krafterna.

I Boverkets kartläggning av nyanländas bostadssituation har intervjupersoner från bland annat Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, flera kommuner och nyanlända själva berättat om den svarta bostadsmarknaden.

Bostadsmarknaden beskrivs som en organiserad verksamhet där personer försörjer sig på att sälja hyreskontrakt och olagliga andrahandskontrakt används för att ta ut överhyror.

– Min uppfattning är att det är vanligt förekommande, säger Marianne Olsson, stadsdelsdirektör i Angered i Göteborg där många asylsökande och nyanlända bor.

– Folk betalar alltifrån mer än en fördubbling av den egentliga hyran ner till mer beskedliga summor.

Socialtjänsten ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer inte kontrollera ett andrahandskontrakt. Det händer att kommunen betalar ut försörjningsstöd för bland annat boendekostnader trots att socialsekreterare förstår att det handlar om ett svart kontrakt.

– Ja så kan det vara. Vi agerar ju utifrån Socialtjänstlagen. Det är människor som har rätt att få hjälp av oss när det gäller att betala hyran. Då bedömer vi; är den här hyran skälig i förhållande till familjens storlek etcetera, säger Marianne Olsson.

Även Åke Pettersson som är sektionschef inom socialförvaltningen på Råslätt i Jönköpings kommun berättar om detta:

- O ja, det ser vi ofta. Vi har inget bättre alternativ än att sätta folk på vandrarhem och hotell och det blir ju inte billigare.

Marianne Olsson i Angered tror också att det i många fall är organiserad brottslighet bakom de svarta kontrakten.

– Det är helt enkelt sådant som vi hör och ser i stadsdelen som får oss att misstänka det, utan att kunna verifiera det. Det är ett problem i sig att det har skapats en svart marknad som faktiskt göder kriminella nätverk. Men grundproblemet är bristen på bostäder, säger Marianne Olsson.