Kronoberg

Vill att ambulansen utreds så att fler kan nås snabbare

Är det rimligt att bara 60 procent av de som bor i Kronoberg ska nås av ambulans inom 10 minuter? Det undrar regionpolitikerna Sven Sunesson och Britt-Louise Berndtsson (C).

De båda vill nu att regionen ska se över ambulansverksamheten för att fler kronobergare snabbare ska kunna få tillgång till ambulans.

De vill också att det utreds om det exempelvis finns behov av en särskild psykiatriambulans i länet.