Forskare överens: Antropocen är här

En internationell forskarpanel har nu slagit fast att vi nu är inne i den geologiska perioden antropocen, det vill säga en ny epok i jordens historia orsakad av mänsklig påverkan på miljön.

Det senaste århundradet har både antalet människor och vår konsumtion accelererat, vilket nu lämnar tydliga spår i jordens geologiska sediment.

Vi har bland annat omvandlat mer än 50 procent av jordens yta för att tjäna våra syften, bland annat genom stadsbildningar, skogs och jordbruk.

Och rester från bland annat kärnvapensprängningar - kommer lämna spår på jorden i hundratusentals år framöver.

Klassificeringen av den nya epoken i jordens historia är ännu inte klar. Det inte bestämt exakt när antropocen anses börja, men enligt forskarna lutar det åt 1950-talet.