Invandrare hoppar av svenskkurs

Över hälften av alla vuxna som studerar svenska inom SFI, svenska för invandrare, avbryter sina studier innan de har blivit godkända, visar en rapport från Skolverket.
Situationen är densamma i alla delar av landet. Avbrotten leder i många fall till att det blir svårare för invandrarna att få varaktiga arbeten och det tar längre tid att slutföra sfi-studierna för dem som väljer att återuppta studierna. Orsakerna till avbrotten är flera, exempelvis arbete, sjukdom eller föräldraledighet men i 60 procent av fallen känner kommunerna inte till orsaken till avbrottet.