Kommuner anlitar coacher utan vetenskapligt stöd

2:06 min

Det är svårt för kommuner att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på de coach- och ledarskapstjänster som myndigheterna köper in. Det visar en granskning som Vetenskapsradion har gjort.

Det handlar om så kallad kommunikologi - en slags lära inom utveckling och ledarskap som utlovar både högre intelligens, bättre hälsa och bättre kommunikation mellan människor.

Trots att det saknas vetenskapligt stöd, lägger svenska kommuner miljonbelopp på kommunikologi. Mattias Lundberg som är legitimerad psykolog och forskare på Umeå universitet är kritisk.

– Vi använder så mycket skattepengar till den här typen av metoder och där vi ofta frångår den försiktighetsprincip som vi generellt har i landet, säger Mattias Lundberg.

– Vi går ofta med hängslen och livrem när det handlar om att utsätta människor för saker. Oavsett om det är airbags till bilar eller läkemedel så är det enorma prövningar. Men här släpps hela fältet fritt, säger han.

Ett exempel är kommunikologi - en lära som påstår sig ha identifierat så kallade nyckelfaktorer - ett slags mentala verktyg som rätt använda leder till framgång.

En sådan här nyckel som lärs ut är att vissa långsamma kroppsrörelser underlättar din matematikinlärning eller leder till högre intelligens. Men det är påståenden som modern hjärnforskning avfärdar som trams och myter.

Så här svarar kommunikologins grundare, Truls Fleiner och Jorun Sjöbakken, på kritiken att deras slutsatser inte går att granska eftersom de hemlighåller sitt källmaterial och hur de har arbetat.

– Det är 5 000 som fått möjlighet till att granska våra påståenden.

Som gått era kurser menar du?

- Ja. För då får de ju tillgång till analysredskapen.

Vetenskapsradions sammanställning visar att bara de senaste tre åren har 50 kommuner köpt in coachsamtal, personalutveckling och andra tjänster hos bolag som profilerar sig som experter på kommunikologi. Sammanlagt handlar det om drygt 10 miljoner kronor.

I listan är det särskilt Norrköpings kommun som sticker ut. Kommunen har handlat kommunikologi för över 4 miljoner kronor.

Hans Revenhorn är chef för stadsbyggnadskontoret, där samtliga medarbetare fått utbildning baserad på kommunikologi - men vad kommunikologi är för något kan han inte svara på.

–Jag har inte läst på. Det har heller inte varit min intention, utan vi har ju varit ute efter att medarbetarna ska bli bättre på att kommunicera.

Men ni har ju köpt in en utbildning för mer än fyra miljoner kronor och du kan inte förklara för mig vad det är för någonting. Är inte det konstigt?

– Vi vet vad vi vill uppnå och det har vi ju uppnått, säger Hans Revenhorn, chef för stadsbyggnadskontoret i Norrköping.