Översättarna förlorar när e-boksmarknaden växer

3:32 min

Tusen kronor. Det är faktiskt inte mer än det som svenska översättare får av förlagen när en av deras översättningar blir e-bok. Branschen har inte hunnit med, hävdar Författarförbundet, och nu inleds samtal med Förläggareföreningen om hur översättarnas intressen ska tas till vara i takt med att e-boksköpen ökar. 

Helena Hansson är översättare och tidigare sekreterare i Författarförbundets översättarsektion.

- Om jag översätter en bok får jag ett arvode från förlaget för att jag upplåter översättningen till dem att trycka. Och om boken trycks i en annan upplaga, till exempel pocket, så får jag nya pengar för då upplåter jag översättningen till ett nytt format. Beroende på format så ligger det på ungefär 20 procent. Det är rätt mycket pengar. Men om boken kommer som e-bok får jag bara tusen spänn.

Det är inga stora summor det rör sig om för översättare när en bok ges ut elektroniskt. Tusen kronor, det är vad förlagen betalar. Och om boken säljer i över 300 exemplar, då betalas ytterligare 2500 kronor till översättaren.

Det skiljer sig från ersättningen vid utgivning av exempelvis ljudbok, som enligt gällande avtal mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen ska ersättas med 25% av det ursprungliga arvodet.

Gunnar Ardelius är ordförande för Sveriges Författarförbund och han menar att i likhet med musikbranschen så har utvecklingen gått trögt i övergången från det analoga till det digitala.

- För oss översättare och författare är det samma arbete vi behöver göra, oavsett om det är en tryckt bok eller en e-bok. 

Vad är anledningen till att översättare inte får en ersättning som ligger i linje med den som betalas ut när en bok ska bli pocket eller ljudbok?

- En anledning kan vara att det är väldigt få förlag som går med vinst på sina digitala satsningar. När det kommer nya betalningsmodeller och format är det viktigt att se till att de som är grunden till att de här böckerna skrivs och översätts, också kan leva på det.

Enligt statistik från Förläggareföreningen så växer e-boksmarknaden, även om det sker i en långsammare takt än väntat.
2010 gav föreningens medlemsförlag ut knappt 500 titlar, och 2014 hade siffran nära på tredubblats.

Samma år redovisade förlagen intäkter knutna till e-boksutgivningen på 35,5 miljoner kronor. En tiofaldig ökning jämfört med 2010.
Kristina Ahlinder är VD för Svenska Förläggareföreningen. Hon vill inte kommentera enskilda bestämmelser i Översättaravtalet, men säger att det har några år på nacken och att e-boksmarknaden såg helt annorlunda ut när det kom till.

- Det översättaravtal som är i kraft just nu tecknades för ett antal år sedan, då såg e-boksmarknaden ut på ett annat sätt än vad det gör idag. Författarförbundet och Förläggareföreningen har precis inlett samtal kring huruvida det här behövs ändras. Man ska också veta att för många förlag är det väldigt dyrt att översätta böcker. Vill man ha en utgivning med översättningar från olika språkområden så måste det vara på ett sätt som är ekonomiskt möjligt för förlagen.

Översättaren Helena Hansson är hoppfull om att i framtiden få se en lösning som gynnar både förläggare och översättare.

- När man ser att något har förändrats måste man göra om avtalen. Man ska komma ihåg att förläggarna står på samma sida som vi, de är lika angelägna som vi om att det här ska funka.