När Försvaret inte räcker - repsoldater väcks till liv

1:53 min

När Försvaret inte lyckas rekrytera tillräckligt många till det nya yrkesförsvaret, och många officerare väljer att sluta, så har man nu via totalförsvarspliktlagen börjat kalla in tidigare värnpliktiga till repetitionsutbildningar.

En som redan gjort en repövning är Stefan Davidsson i Frillesås.

– Det kändes roligt, men samtidigt rycks man hemifrån så det var lite blandade känslor, säger Stefan Davidsson om att ha blivit inkallad enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Stefan Davidsson gjorde sin värnplikt 2006 vid amfibieregementet i Berga, söder om Stockholm och den sista kompanitiden i Göteborg. Efter värnplikten arbetade han ett par år som militär.

I november gjorde Stefan Davidsson en tiodagars repetitionsutbildning vid Berga. Om repgubbar förr omgavs av en air av lumparhistorier, hyss och en känsla av semester från familjen, så var det inte alls så nu för Stefan Davidsson:

– Vi gick in för att göra det seriöst, och jag är imponerad över hur seriöst vi gjorde dom tio dagarna.

Försvaret har svårt att bemanna det nya yrkesförsvaret. Idag saknas 7.500 soldater och sjömän, nästan hälften av Sveriges krigsförband. Och det i en tid när Rysslands agerande och andra incidenter oroar .

Därför har lagen om totalförsvarsplikt väckts till liv, och så kallade pliktsoldater - det som förut kallads repgubbar - kallas nu in för att fylla luckorna.

Av de halländska förbanden kommer Lv6 inte att kalla in några pliktsoldater i år, eftersom man ska byta sina två robotsystem och har fullt upp med det. Försvarets tekniska skolor, FMTS i Halmstad däremot ska i höst ha repövning för drygt 25 tidigare värnpliktiga.

Hur ser då Stefan Davidsson i Frillesås på det förändrade, och försämrade världsläget:

– Såklart spelar världsbilden in. Självklart känns det som att man ställer upp. Samtidigt som det var repetitionsutbildning så var det också ett rekryteringsförsök från militären. Och det lyckades!

Det säger Stefan Davidsson i Frillesås som skriver på en tidsanställning, som innebär att han gör ytterligare några repetitionsutbildningar.