Just nu
  • Just nu: De får Nobels fredspris

Förslag till skärpt strandskydd

Naturvårdsverkets förslag att skärpa strandskyddet kring stora sjöar kommer att göra det svårare att få göra undantag från Strandskyddet kring Mälaren och Hjälmaren. Det menar Naturskyddsföreningen i Sörmland som välkomnar den delen av förslaget.
Strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till hav och sjöar, och för att skydda känsliga arter i växt- och djurliv. I Sörmland sträcker sig skyddet 30 meter inåt land, och inom den zonen får man till exempel inte bygga nytt, anlägga båthamnar, golfbanor eller liknande. - Eftersom sjöarna är många i Sörmland så har strandskyddet än stor betydelse för regionen, säger Håkan Gilledal, ordförande för Naturskyddsföreningen i Sörmland. Men många kommuner har varit frikostiga att göra undantag från reglerna. I sörmland gav kommunerna 42 av 47 sökande dipans till att bygga inom strandskyddat område. Exakt vad förslaget kommer att innebära just för Sörmland är oklart, enligt Håkan Gilledal. Samtidigt som Naturvårdsverket vill skärpa strandskyddet i storstadsområdena och kring större sjöar, vill man mjuka upp reglerna i områden med stort behov av regional utveckling. Men redan nu står det klart att mindre sjöar och vattendrag kommer att undantas från de hårdare reglerna, och det kritiseras av naturskyddsföreningen i Sörmland.