KULTURNYTTS SERIE OM ÖVERSÄTTARNAS VILLKOR - DEL 3

Få översättare kan leva på sin lön

3:51 min

Översättare av skönlitteratur har en tuff ekonomisk situation. Få översättare kan egentligen leva på sin lön. Det menar de yrkesverksamma som Kulturnytt har mött.

Länk till tidigare delar i serien längst ned i artikeln

- Det finns de som kan försörja sig helt och hållet, men då vill det till att man arbetar väldigt mycket i snabb takt och vara etablerad. Det kan vara svårt att komma in i branschen, och även om man jobbar hårt är det såklart ingen höglönebransch.

Det säger Författarförbundets översättarsektions ordförande Johanna Hedenberg om utsikterna att livnära sig som översättare i dag. Och hon får medhåll från andra i branschen.

Helena Hansson har försörjt sig som litterär översättare i tio år. Hon säger att det är helt naturligt att översättaren inte bedöms som lika viktig för ett litterärt verk som författaren, men jämför rollen med en klassisk musiker som framför någon annans verk och därmed utför en konstnärlig gärning som bör stå för sig själv. Hon tror att uttolkaren skulle behöva bli mer synlig för att de ekonomiska villkoren ska förbättras.

- Jag brukar säga att jag tjänar ungefär som en undersköterska, så det är ju inte så mycket. Då menar jag inte att undersköterskor ska tjäna mindre, men det här är också ett kvalificerat yrke.

Skulle du säga att du kan leva på det?

- Ja, det kan jag. Jag jobbar väldigt mycket, och det kan jag göra eftersom mina barn är vuxna nu. Men jag skulle inte kunna göra det utan stipendier, det är en förutsättning för att klara sig. Det är ingen som lever bara på sina översättararvoden.

Nina Katarina Karlsson har jobbat deltid som översättare sedan 2010. Hon har aldrig haft som målsättning att kunna leva på att översätta. Hon säger att hon har haft tur och fått en del stipendier, och att i perioder med mindre jobb har hon kunnat leva på det. Men försörjningen är helt beroende av andra jobb.

- Jag skulle säga att i snitt har det varit 75% anställning och 50-75% översättning. Mellan tio och 25% har intäkterna från översättningen stått för.

Vad visste du om branschen när du gav dig in i den?

- Jag var inte så intresserad av det, det här var bara någonting jag skulle göra. Och sen ser jag det som en lyx att överhuvudtaget få någon försörjning från det. Det är en konstnärlig verksamhet, och så får jag lösa min försörjning på annat sätt.

Hon tror att svårigheterna att försörja sig som översättare delvis har att göra med att det historiskt har varit en undervärderad yrkesgrupp.

- Det är av hävd ett kvinnoyrke. Det finns olika idéer om varför det är dåligt betalt, men så är det för all konstnärlig verksamhet. I början var det mycket diplomatfruar med hög utbildning och språkkunskap utan eget jobb som översatte. Eyvind Johnson översatte också, men det var i själva verket ofta hans fru som gjorde det.

Helena Hansson tycker sig se att nyare kollegor i större utsträckning än tidigare jobbar med olika sorters översättning. Icke-litterära texter, bruksanvisningar och undertexter till film och tv.

- Det finns också den andra sidan där man är litterär mångsysslare och översätter som bisyssla till sin gärning som kritiker eller författare. Jag kan se en risk med det, det är lätt att man ser översättningen antingen som en hobby eller bara som brödföda. Översättningen som yrke tror jag inte tjänar på det.