Fackets påtryckningar ledde till sparken för räddningschefen

3:32 min

Obekväma beslut retade personalen och facken på Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Den avskedade NÄRF-chefen Per Anderssons ger nu sin bild av konflikten med personalen i ett brev till ägarkommunerna.

Per Andersson blev uppsagd i oktober förra året på grund av samarbetsproblem och skenande personalkostnader.

Per Anderssons uppfattning är att han genomförde förändringar för att utveckla och förbättra verksamheten, men att flera beslut retade upp personalen.

Bland annat satte han stopp för brandmännens bandyträning två gånger per arbetspass, eftersom den innebar en risk för att försena utryckningstiderna.

Han införde också alkoholförbud i räddningstjänstens lokaler och vidtog
diciplinära åtgärder mot anställda som uppfört sig oaceptabelt genom att motarbeta verksamheten.

Bo Carlsson, (C), ordförande i NÄRF:s direktion håller med om att de anställda saknat förtroende för Per Andersson. Carlsson säger att besluten genomförts av Per Andersson, utan att förankra de med personalen.

Det ledde till en låsning där fackens företrädare slutade att prata med sin chef och i stället diskuterade med den politiska ledningen.

– Dialogen var ju slut mellan förbundschefen och facken. En arbetsplats där operativ chef och arbetstagare inte pratar med varandra fungerar ju inte. Det var därför vi lyssnade på dem.

Bo Carlsson håller med om att det var fackens påtryckningar som ledde till att Per Andersson blev avskedad.

– Om det inte finns någon dialog mellan högste chefen och personalen, fungerar inte verksamheten.