M vill kalla in försvarsberedning

2:04 min

Moderaterna anser att säkerhetsläget i Sverige har försämrats så mycket att regeringen omgående måste väcka liv i den vilande försvarsberedningen. Partiledaren Anna Kinberg Batra vill också ge ledamöterna ett bredare uppdrag.

– Vi är omgivna av ett antal säkerhetspolitiska utmaningar som är nya, som har blivit aktuella de senaste åren, och som kräver att Sverige går igenom vår säkerhetspolitik och vår förmåga att möta de här, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

Inför den årliga konferensen Folk och Försvar - som inleds i Sälen i morgon - kräver alltså Moderaterna att försvarsberedningen omgående ska kallas in. Den består av företrädare för alla riksdagspartier - och har till uppgift att ta fram underlag inför riksdagens försvarsbeslut.

Försvarsberedningen - som just nu är vilande - presenterade sin senaste rapport 2014.

– Det har hänt mycket sedan 2014, säger Anna Kinberg Batra. Vi har ju sett hur hotet från den internationella terrorismen har fördjupats och blivit mer akut och aktuellt. Vi har sett terrordåd. Vi har sett aggressionen i Ukraina. Vi har sett och behövt möta den internationella migrationskrisen.

Anna Kinberg Batra vill alltså att försvarsberedningen snarast ska inleda arbetet med att ta fram underlag inför nästa försvarsbeslut, som ska klubbas år 2020.

– Jag vill be regeringen att så snart som möjligt tillsätta en ny försvarsberedning, och det med en bred uppgift för att göra en bred analys av säkerhetspolitiska utmaningar för Sverige. Den skulle behöva komma igång nu.

Hon tycker också att ledamöterna bör få ett nytt och bredare uppdrag än tidigare - och mer uttalat ta ett samlat grepp på alla säkerhetsutmaningar.

– Säkerhetspolitik i dag handlar om flera olika saker. Det handlar om komplexa utmaningar, med till exempel en blandning av militära och civila förmågor. Det handlar om utmaningar med att använda ny teknik i fientliga syften, och det här ställer nya krav både på vår krisberedskap och på vårt försvar, säger Anna Kinberg Batra.