Ärkebiskopen kritisk till id-kontroller

2:15 min

Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén ger Europa och Sverige underkänt för hur flyktingar tas emot. Och hon kritiserar de id-kontroller som nu genomförs vid landets södra gränser. 

– Jag har en fråga till regeringen. Finns det inget bättre sätt att utöva påtryckningar på andra Europeiska länder än dessa id-kontroller? 

På bara några månader har Sverige gått från en av de mest generösa länderna i Europa mot flyktingar, till ett av de strängaste. Som första land i unionen hindrar nu Sverige flyktingar utan id-handlingar att komma in i landet och söka asyl.

Bakgrunden är att Sverige sett till sin storlek hittills har tagit emot flest flyktingar i Europa.

Antje Jackelén är mer försiktig i sina ordval än sin företrädare KG Hammar. Han gick i täten för det så kallade påskuppropet för tio år sedan. Den gången ställde kyrkan konkreta politiska krav, bland annat på en flyktingamnesti, som i ett slag skulle ge alla flyktingar som befann sig i Sverige uppehållstillstånd.

Antje Jackelen har inga sådana konkreta krav på den svenska regeringen, men hon tror inte att Jesus skulle ha godkänt den svenska flyktingpolitiken med argumentet att de andra europeiska länderna inte heller vill ta emot flyktingarna.

– Bibeln är full av berättelser om flyktingar. Jesus själv blev flykting i späd ålder. Det här att värna främlingen, den skyddslöse, går som en röd tråd genom både nya och gamla testamentet. Det skulle nog inte bli något vidare godkänt från Jesus för regeringens politik.

En annan fråga i lördagsintervjun är prästers rätt att vägra att viga homsexuella par. I dag räknar de flesta det som en självklar rättighet att få gifta sig i kyrkan, oavsett sexuell läggning. Och en församling har också skyldighet att ordna en vigsel till samkönade par som vill det. Men varje enskild präst har fortfarande rätt att neka att viga homosexuella. Antje Jackelén tycker att det är en rimlig ordning.

– Ja, det är det. Den gruppen präster är dessutom så mycket mindre än den som viger samkönade par. Samtidigt ligger det här i lagtexten. Det är inte kyrkans egen ordning, säger hon.