Färdigbehandlade kostar pengar

Uppsala kommuns kostnader för patienter som är medicinskt färdigbehandlade, men som ligger kvar på Akademiska sjukhuset ökar lavinartat. På bara ett år har kostnaden fördubblats.
Orsaken är att det råder brist på rehabiliteringsplatser i kommunen. I väntan på en plats får de äldre vara kvar på sjukhuset där vårdtaxan nästan är dubbelt så hög. När en patient vårdats klart på Akademiska sjukhuset är det tänkt att hemkommunen åter ta hand om patienten. Äldre personer som behöver hjälp och stöd ska erbjudas plats på ett korttidsboende eller rehabiliteringshem, men i Uppsala kommun råder just nu stor brist på såna platser. I exempelvis Centrala stadens kommundel har man just nu flera veckors kö för en rehabiliteringsplats på Kronparken. - Just nu har vi väldigt svårt att få plats, det har varit minst tre veckors väntetid, säger Sirpa Kramsu Eriksson som är chef för biståndshandläggarna. Följden blir alltså att patienterna får ligga kvar på Akademiska sjukhuset och det till en mycket högre kostnad. Ett vårdplats på Akademiska sjukhuset kostar 2800 kronor per dygn medan en vårdplats på Kronparken bara kostar 1600 kronor. Och Uppsala kommuns kostnader för de medicinskt färdigbehandlade har därför ökat lavinartat. År 2000 betalade man 7 miljoner kronor till Akademiska sjukhuset. Under förra året steg siffran till 14 miljoner, alltså en fördubbling på ett år. - Vi hart inte möjlighet att ta hem patienterna. För det första är det personalbrist och för det andra är det platsbrist. Det innebär också att vi inte har de pengar som behövs för en balanserad budget, säger Torsten Johnsson är ordförande i centrala staden.