Wallström vill se civil värnplikt

1:48 min

Utrikesminister Margot Wallström vill se en ny typ av värnplikt med inriktning på civila samhällsinsatser. Den skulle fungera som ett komplement till en eventuell militär värnplikt, som det redan pågår en utredning kring.

– Man borde kanske ha en civil del som både kvinnor och män skulle kunna välja att göra, säger Wallström.

Wallström lanserade sin idé om en civil värnplikt under sitt tal vid organisationen Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Hon betonar att förslaget personligt och inte något hon säger som representant för regeringen.

Hon betonar också att den bör bygga på frivillighet men tanken är att ha ett antal personer som ska kunna sättas in vid olika samhällsinsatser, som vid naturkatastrofer.

– Vi har haft både skogsbränder och översvämningar som har krävt ganska stora personella insatser. Tänk om man skulle kunna ha personer som hjälper migrationsverket när det gäller att ta emot stora skaror flyktingar, eller så kan det vara miljöinsatser av olika slag, säger Wallström.

Margot Wallström lanserade också en plan på att bjuda in representanter för kvinnor i Syrien för att ge dem en starkare röst i fredsprocessen.

Nyss hemkommen från ett besök i Mali berättade hon också att det finns planer på att utöka den svenska insatsen i Mali.

– Vi tittar på om vi kan utöka inom det som är EU:s utbildningsmission där, eller om vi ska utöka det vi redan gör där.