Studenter kräver att Uppsala universitet slutar investera i fossilföretag

1:52 min

Studenter kräver att Uppsala universitet gör som SLU: Gör sig av med investeringar i företag som sysslar med kol, olja och gas. Men det har universitetet inga planer på. 

Sveriges lantbruksuniversitet satsar på att avyttra sina investeringar i företag som sysslar med kol, olja och gas.

Uppsala universitet Fossil Free har i ett och ett halvt års tid krävt att Uppsala universitets akademiförvaltning ska bli fossilfri. 

– Huvudmålet är att få viktiga samhällsinstitutioner att göra ett ställningstagande mot fossilindustrin, säger Fanny Sannerud, som pluggar global miljöhistoria tycker universitetet borde ta ställning.

Vad tycker du om de svar ni fått?

– De är inte alls bra, tycker vi.

Det är Uppsala akademiförvaltning som förvaltar de tillgångar som donerats för att stödja universitetets forskning. VD Kent Berg säger att de under det senaste året gått ur uppåt nittio procent av sitt innehav i fossilföretag – och att det är deras uppgift att förvalta pengar, inte göra politiska ställningstaganden.

– Eftersom det inte är vår roll att ta politiska ståndpunkter. Vår uppgift är att uppfylla det våra donatorer begärde av oss när de gjorde donationen en gång i tiden, säger Kent Berg. 

Men Chalmers tekniska högskola har blivit fossilfri och Kent Berg tycker att det är bra att diskussionen kommer upp.

– Det är en bra diskussion.

Fanny Sannerud är inte nöjd.

– Hur man väljer att placera är en del av ett hållbarhetstänk som måste bli starkare i universitets- och kommunvärlden och överallt. Det är en del av lösningen, säger hon.