Nato-debatten tar allt mer fart

5:54 min

Från att länge ha varit en politisk icke-fråga, har Nato på några år blivit en het stridsfråga i svensk försvarsdebatt.

Under hösten fattade både Centerpartiet och Kristdemokraterna kongressbeslut som innebar att hela alliansen nu driver ett svenskt Natomedlemskap. Och det har tydligt ändrat den politiska spelplanen, tycker Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna.

– Ja, det är tveklöst så. Den konsolidering som har skett inom alliansen när det gäller en positiv syn på ett svenskt Natomedlemskap har lett till en mer dynamisk debatt kring Nato.

Att det nu finns en politisk tyngd bakom kraven på ett svenskt Natomedlemskap har fått Natodebatten att ta fart också utanför den politiska sfären. För några dagar sedan gick till exempel 25 debattörer – forskare, gamla militärer, tidigare ambassadörer och försvarsexperter – ut och argumenterade för ett svenskt Natomedlemskap i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter. Och under Folk och Försvars pågående rikskonferens i Sälen diskuteras Nato överallt.

Och Natodebatten är mycket mer öppen idag än den någonsin varit. Under alliansens åtta år vid makten mellan 2006 och 2014 sa dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt gång på gång att Natofrågan inte var aktuell att driva om inte Socialdemokraterna också blev anhängare. Detta trots att Moderaterna var i grunden positiva till en svensk Natoanslutning. Reinfeldt menade att en så viktig säkerhetspolitisk fråga krävde ett brett politiskt stöd.

Men så låter det inte riktigt längre. Även Moderaterna, med Anna Kinberg Batra som partiledare, driver en mer offensiv Natopolitik, och Liberalernas Allan Widman säger att det inte är lika nödvändigt längre att ha med sig Socialdemokraterna för att driva igenom ett svenskt Natomedlemskap.

– Och det beror på många olika saker. Det beror på Natoopinionen som är stärkt. Det beror på ett klart försämrat omvärldsläge – vi har Ukraina, vi har Syrien – och det beror säkert också på att Sverige ända sedan vi blev partners i Nato 1993/94 successivt har anpassat oss till Nato. Vi samarbetar med dem. Vi deltar i skarpa internationella insatser i stort sett överallt där Nato befinner sig. Och det här sammantaget har väl kokat ned till ett större tryck. Så jag skulle säga att idag är det nog inte helt givet att Socialdemokraterna måste vara med på vagnen, säger Allan Widman (L).

Från regeringens håll har det muttrats att allianspartierna, efter att ha nedprioriterat försvaret under många år, nu satsar all kraft på ett enda kort – ett Natomedlemskap. Men den socialdemokratiska försvarsministern Peter Hultqvist tvivlar på att alliansen skulle vilja driva igenom ett svenskt Natomedlemskap utan ett brett stöd.

– De driver frågor på sitt sätt. Sedan har jag inte uppfattat att man inom den generella borgerligheten har ståndpunkten att man vill avgöra sådana här frågor i några rappa kast, som innebär att man inte har breda politiska överenskommelser.

Peter Hultqvist pekar å sin sida på att det fortfarande finns ett starkt stöd i riksdagen för en alliansfri linje. Förutom Socialdemokraterna och Miljöpartiet är också Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet motståndare till Nato.

– Jag kan konstatera att majoriteten i riksdagen ju är emot ett Natomedlemskap, och att de mätningar som görs av opinionen är emot ett Natomedlemskap. Jag uppfattar också att den grundläggande linje som vi driver idag, med ökad militär förmåga och en lång rad samarbeten, både har ett folkligt stöd och ett brett parlamentariskt underlag, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Samtidigt fortsätter Sverige att fördjupa sitt samarbete med Nato – ett samarbete som beskrivits som så nära som det går att komma utan att vara medlem. Men samarbeten är någonting helt annat än medlemskap, menar regeringen. Och i en gemensam debattartikel på Folk och försvars första dag hävdar Sveriges och Finlands statsministrar Stefan Löfven och Juha Sipilä att deras bägge länders militära alliansfrihet bidrar till stabiliteten i norra Europa.

Och denna stabilitet, i kombination med allt flera militära samarbeten och ökade anslag till försvaret, är den bästa vägen fram för Sverige, tycker Peter Hultqvist.

– Den bästa sak man kan göra är att uppträda stabilt, förutsägbart, långsiktigt. Och vi har varit tydliga med de här internationella samarbetena, de fördjupar vi. Vi har lagt ned mycket jobb på det. Vi har varit tydliga med att öka den militära förmågan. Och för mig är försvars- och säkerhetspolitik någonting väldigt långsiktigt.

Tycker du att alliansen agerar stabilt och långsiktigt i den här frågan?

– Jag förhåller mig till det som riksdagen har beslutat och det som är regeringens linje. De får försöka förklara sitt eget agerande i olika sammanhang. 

Men många Natoanhängare ser tvärtom Sveriges position som väldigt utsatt. Samarbetet med Nato är så nära att många länder ser Sverige som Nato-medlem i praktiken. Men eftersom Sverige inte är Natomedlem på riktigt, så omfattas vi inte av den garanti som alla Natomedlemmar har om att få hjälp om de attackeras.

Ett olustigt läge, tycker Liberalernas Allan Widman.

– Ja, jag tillhör väl dem som allra tydligast har pekat på just detta, att vi nu befinner oss i ett säkerhetspolitiskt ingenmansland. Där vi å ena sidan inte har en trovärdig militär alliansfrihet, å andra sidan inte omfattas av Natos kollektiva säkerhet, och det är ett mycket farligt läge att befinna sig i, säger Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna.