Nyanlända i gymnasieåldern sätter skolan och SFI på prov

1:39 min

I dag kom regeringen med nya bedömningar över situationen för den svenska skolan när det gäller utbildningen för nyanlända flyktingar.

Hela 40 000 som kom förra året är 13 -18 år och risken är stor att de flesta inte kommer att klara gymnasiet.

– Språkintroduktionen beräknas bli det största programmet på gymnasiet och det här innebär ju självfallet stora utmaningar eftersom vi vet att en fullföljd gymnasiegång är helt avgörande för ens chans att bli etablerad på arbetsmarknaden, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapsminister i regeringen. 

Är du bekymrad?

– Jag ser så klart utmaningarna i det, svarar hon. 

De senaste årens siffror visar att inte ens var tredje elev som varit 13 år eller äldre när hen kommit till Sverige, har klarat gymnasiet.

Samtidigt bygger regeringens integrationspolitik på att de som kommer hit ska få utbildning och jobb, så fort som möjligt.

Dagens nya bedömningar, med anledning av Skolverkets rapport, som visar att sammanlagt 71 000 nyanlända i skolåldern kom hit förra året, är att 107 000 lärare behöver utexamineras till år 2019.

4 800 SFI-lärare behöver utexamineras för att täcka behovet av en SFI som ska bli dubbelt så stor på bara några år, från 125 000 till 250 000 elever.

– Ja, det kommer definitivt att kräva en kraftsamling. Vi har ju sedan tidigare ett arv där vi haft en brist på lärare generellt men framför allt inom SFI och det här kommer att bli än mer problematiskt, naturligtvis, säger Aida Hadzialic.