"Nazismen och socialismen splittrade familjen, byn och kommunen / Nasismi ja sosialismi hajotti perheen, kylän ja kunnan"

6:02 min

Lars-Gunnar Winsa skriver på en bok för att själv förstå vad som hänt i hans hem i Kainulasjärvi, där både nazismen och kommunismen möttes och slog sönder familjen, byn och också kommunen. Det är dags att berätta öppet om allt detta. Gör man inte det kan det t o m vara farligt, menar han.


Lars-Gunnar Winsa kirjottaa kirjaa sen takia ette hän itte ymmärtäs mitä tapahtu hänen kotona ja kylässä Kainulasjärvessä, silloisessa Täränön kunnassa, missä oli niin nasistia ko kommunistia ja mikä hajotti perheen, kylän ja kunnan. Nyt on aika nostaa kaikki näköselle. Jos tästä ei aleta puhuhmaan, se saattaa olla vaaralistaki, hän meinaa.

bertil.isaksson@sverigesradio.se