Eskilstuna ska få ny hemsida

Eskilstuna kommun satsar på en helt ny hemsida. Bland annat ska den bli lättare att använda för till exempel synskadade.
Eskilstuna kommun ska under ett tvåårsprojekt förbättra sin hemsida för att passa alla kommuninnevånare. Under förra hösten gjordes en undersökning där hemsidan bra kritik av de som besökte den. Men allt kan göras bättre. Speciellt för personer med funktionshinder. Projektet utförs därför i samarbete med FUNKA som hämtar kunskap från handikapporganisationerna. Uppsala kommuns hemsida är lite av en förebild för Eskilstuna. Uppsala har bland annat en talsyntes på hemsidan, som gör att synskadade kan få texten uppläst. Och det här är också Eskilstuna kommun intresserade av. Anna Peldán, webbredaktör på Eskilstuna kommun, tycker själv att hemsidan är ganska enkelt utformad, men det håller inte Roland Gustafsson med om. Han är själv synskadad och är också chef för Kosmos, som är ett resurscentrum för datorbaserade hjälpmedel. - Det är inte tydligt var man ska klicka för att välja. Knapparna är lite dåligt skiljda från bakgrunden, säger Roland Gustavsson.