Kristdemokraterna vill skärpa reglerna för asylsökande

1:53 min

Kristdemokraterna planerar att lägga fram ett förslag på att asylsökande ska kunna utvisas om de begår lindrigare sexualbrott i Sverige. I dag utvisas bara de som begår grövre brott som ger strängare straff än böter.

– Vi tycker inte att man ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige om man döms för ett sexualbrott och söker asyl, säger Andreas Carlson som är rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Vilka typer av sexualbrott menar du?
– Jag menar sexuellt ofredande och den typen av brott som är så pass kränkande, och olika typer av organiserade sexuella trakasserier som vi hört information om i olika delar av landet, säger Carlson.

Det är rapporteringen i medier om asylsökande som misstänkts för sexualbrott som fått Kristdemokraterna att vilja skärpa reglerna. Dess systerparti i Tyskland, med Angela Merkel i spetsen, har kommit med liknande förslag efter att asylsökande pekats ut som misstänkta för sexualbrott i Köln.

I dag kan en asylsökande i Sverige utvisas för vissa typer av grövre brott som kan ge fängelse men den ribban vill Kristdemokraterna sänka.

Kan inte det här förslaget bidra till att stärka fördomar mot asylsökande?
– Det kan finnas en sådan risk men jag tror att risken är större om man inte lägger all information på bordet. Den stora gruppen asylsökande som vill göra rätt för sig är inte föremål för vårt förslag.

Vad har ni för stöd för ert förslag?
– Det återstår att se.