Mer pengar till sjukvården

Sjukvården i Västra Götaland får nästa år en förstärkning med 400 miljoner kronor. Det föreslås i det budgetförslag som socialdemokraterna, folkpartiet och centern i hälso- och sjukvårdsstyrelsen presenterade idag
Sjukvården i regionen får nästa år en miljard kronor mer att röra sig med men det mesta är kompensation för ökade kostnader. 400 miljoner kronor är nya friska pengar och hälften går till att korta köer till bl.a. starroperationer, cancervård och kranskärlsoperationer. Primärvården -alltså bl.a. vårdcentralerna- får 110 miljoner kronor för att införa ett system med familjehusläkare. Alla invånare skall ha sin husläkare -att dela med kanske 1.500 andra personer: Men det kräver fler läkare i ett läge där det är brist i hela landet.