Alternativ medicin inom vården

Annorlunda vårdformer och alternativ medicin behandlades vid ett seminarium med landstingspolitiker i Karlstad i fredags.
Miljöpartiets Gun Britt Utter har varit pådrivande inom landstinget för att pröva komplementärmedicinska grepp. Bland föreläsarna fanns alternativläkaren Peter Wilhelmsson, som hävdade att rätt mat, olika massageformer och motion många gånger kan göra att större operativa ingrepp kan undvikas, vilket sparar lidande för patienten och ger vinst till samhället.