Förundersökning mot VW har inletts

0:28 min

Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om bland annat grovt bedrägeri mot Volkswagen (VW), skriver riksenheten mot korruption i ett pressmeddelande.

Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har i dag inlett förundersökning om grovt bedrägeri och brukande av osann urkund, grovt brott, skriver myndigheten.

Till Ekot säger Alf Johansson att fordon har inregistrerats på osanna underlag i Sverige.

– Vi vet att det mesta förefaller ha sin uppgångstid i Tyskland men det finns effekter i Sverige. Fordonen  har uppenbarligen inregistrerats i Sverige på osanna underlag och osanna förutsättningar.

En förtegasbot kan bli aktuellt menar Johansson vidare.

– Det finns anledning att se om det finns behov av lagföring av någon eller några i Sverige. Om det finns förutsättningar för företagsbot.

Det är avgasskandalen som ligger bakom ärendet.

"I media, från svenska och utländska myndigheter samt från VW-koncernen har framkommit uppgifter om att personbilar tillverkade inom VW-koncernen försetts med manipulationsanordningar för att enbart i testmiljö visa utsläppsvärden avseende kväveoxider som underskrider gränsvärdena för EU-typgodkännande." står det i pressmeddelandet.

Utredningen kan leda till att Volkswagen kan få betala företagsbot. Svenska Volkswagen har uppgett att man ska samarbeta "fullt ut" i brottsutredningen.

Chefsåklagare Alf Johansson har under hösten hållit på med en så kallad förutredning, för att komma fram till om en formell förundersökning ska inledas.

– Det är ingen konkret detalj som har avgjort, det är snarare mängden av information som gjort att jag kommit fram till att det finns anledning att göra en undersökning även i Sverige, säger Alf Johansson till TT.