Batteriet du nästan kan äta

1:59 min

Forskare har utvecklat ett plastbatteri som fungerar helt utan syra och metall. Det kan användas för att ta vara på solenergi i mindre skala.

I takt med utbyggnaden av vind- och solenergi ökar behovet av att kunna lagra överskottsenergi, som istället kan användas när solen inte lyser eller vinden mojnat.

I Tyskland har därför en forskargrupp utvecklat ett storskaligt organiskt batteri som fungerar helt utan syra och metall. I stället består batteriet av plast upplöst i vanligt saltvatten. Det innebär att det går att bygga stort och billigt.

– Det går helt enkelt att använda en koksaltlösning, och i princip skala upp hur mycket som helst eftersom behållarna kan göras större och fyllas med mer elektrolytvätska, säger professor Ulrich Schubert Ulrich Schubert på Friedrich Schiller-universitetet i Jena.

Fördelarna med ett sådant system är att det varken innehåller giftiga tungmetaller eller frätande syra. I stället består batteriet av stora elektriskt ledande plastmolekyler upplösta i vanligt saltvatten. Den här vätskan pumpas runt i två kretsar - åtskilda av ett membran - som släpper igenom laddade joner.

Plasten liknar den som sitter på ytan i många läkemedel, så därmed kan man till och med dricka batterivätskan.

– Det värsta som händer är att man får diarré, vågar Ulrich Schubert lova.

De tyska forskarna planerar att det första batteriet ska tas i kommersiell drift hos ett energibolag redan i år. 

Under 2017 ska ett sådant grönt plastbatteri, som kan lagra mer än en megawattimme, byggas. Att använda flytande plastbatterier i exempelvis elbilar är däremot inte aktuellt. Energitätheten, alltså hur mycket ström man kan trycka in i batteriet, är idag långt lägre än för litium-jonbatterier, som idag används i elbilar. Men för att ta vara på överskottsel från solceller på taket på en bondgård kan det bli en bra och ekonomisk lösning.

Christoffer Karlsson, forskare på Waseda-universitetet i Tokyo, forskar också på batterier helt byggda i plast, men utan vätska.

Han menar att plast har stor potential att på sikt överträffa litium-jonbatterier. Den tyska gruppens teknik anser han dock inte vara banbrytande, men däremot det faktum att en kommersiell anläggning nu byggs skickar viktiga signaler om att organiska batterier är på gång.

Marcus Hansson
vet@sverigesradio.se

Mer om batterier blir i miljöprogrammet Klotet idag klockan 13.35

Referens: Tyska forskargruppens teknik presenterad i Nature