80 000 svin till Kristianstad

0:59 min

Slakteriet i Kristianstad kommer att få en rejäl tillökning av svin till sommaren. HK Scan har gjort en storaffär där de tar över föreningen Skaraborgsgrisen leveranser.

Under de senaste åren har grisbönderna i Skaraborgsgrisen levererat sina grisar till Ugglarps slakteri. Senaste året rörde det sig om totalt 80 000 grisar. Men från och med den förste juni tar Scan över. 

– Det är jättepositivt för HK Scan och vi stärker vårt varumärke och att vi fortsätter vår satsning på vår anläggning i Kristianstad som är vårt griscentrum i företaget, säger inköpsdirektör Torbjörn Lithell. 

80 000 grisar motsvarar ungefär en tiondel av den totala volymen på slakteriet i Kristianstad. Men det är oklart om det kommer innebära fler arbetstillfälle. 

– Det är för tidigt att säga, vi har precis skrivit avtalet.