Höghastighetståg i södra Sverige skulle kosta 330 miljarder

1:39 min

Idag överlämnade Sverigeutredningen sin andra rapport till regeringen om framtidens järnväg där man vill bygga nya snabbtågbanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Prislappen beräknas landa på upp mot 330 miljarder kronor.

Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, anser att sådana summor inte kan tas från befintliga anslag.

– Vi har varit tydliga i vårt inriktningsunderlag, man måste hitta andra finansieringsmöjligheter för att klara utbyggnaden, säger Erixon. 

Med investeringskostnader på uppemot 330 miljarader kronor föreslår Sverigeutredningen att en ny höghastighetsjärnväg finansieras via lån.

Endast räntekostnaderna skull skulle då uppgå till drygt 110 miljarder kronor mellan åren 2018 till 2055, enligt beräkningar som presenterades idag.

Kommuner och regioner som kan komma att beröras av nya snabbspår får också bidra med pengar till investeringar då de förväntas få bland annat ökade fastighetsvärden där järnvägen går fram.

På pappret en av de största infrastrukturella satsningarna i modern tid. Enligt förhandlare HG Wessberg, väl värd att att genomföra.

– Sverige är ett snabbt växande land med en sliten stambanestruktur, det behöver förstärkas. Det vi föreslår ger bäst effekt för pengarna, säger Wessberg.