Ny brandmansutbildning

Regeringen föreslår nu en helt ny eftergymnasial utbildning för brandmän. Utbildningen ska vara tvåårig och kommer att krävas för att bli anställd vid Räddningstjänsten.
Regeringen anser att brandmännens kompetens bör breddas så att de i fortsättningen kan även arbeta med olycksförebyggande frågor. Förhoppningen är också att det ska bli lättare att få in kvinnor och invandrare i den kommunala Räddningstjänsten. Utbildningen kan starta redan vid årsskiftet.