Sjöbo

Företag oroade när fasta telenätet försvinner

4:19 min

Drygt 1 700 hushåll och företag berörs när det fasta telenätet under året försvinner på några platser i Skåne. Jane Svensson Bertilsdotter som driver snickeri är bekymrad för följderna.

Totalt stänger Telia 17 telestationer i Skåne, där det gamla kopparnätet ska ersättas av framför allt mobilnät och fiber.

Telestationerna ligger på landsbygden i sju olika kommuner. Flest finns i Sjöbo kommun där Jane Svensson Bertilsdotter är en av dem som berörs. Hon driver ett snickeri i byn Klasaröd och säger att hon idag är beroende av den fasta telefonin i sitt företag.

– Ja, jag är jätteberoende av det, här är väldigt dålig mobil täckning, så att jag blev jätteförvånad när jag såg att de skulle lägga ner det fasta, säger hon.

Och hur är det med internet?

- Det har jag via Teleservice och då är det väl också via den fasta telefonen vad jag förstår. Men jag hoppas ju att det ska lösa sig.

Vad tänker du kring den här förändringen som blir under året?

– Jag är inte jätteorolig, det ska jag inte säga att jag är, utan de kommer säkert att hitta någon lösning. Så kanske det blir bättre, nu måste jag ju ha två telefonabonnemang, lägger de ner kanske jag bara behöver ha mobilt, säger Jane Svensson Bertilsdotter.

I Klasaröd finns en av de 17 telestationer på landsbygden i Skåne som Telia avvecklar under andra halvan av 2016. Orsaken är att det gamla kopparnätet har blivit just för gammalt och att det istället ska ersättas av moderna lösningar, en process som pågått i flera år på olika håll i landet.

Alla berörda kunder kommer att få hjälp med att finna en annan lösning, i vissa fall med hjälp av en extra antenn, enligt Iréne Krohn, presschef på Telia.

– De kunder som hör till de äldsta delarna av kopparnätet, som vi bedömer inte är driftsäkra längre kommer att kontaktas av sin operatör och få information i väldigt god tid och få ett alternativt erbjudande, säger hon.

Och det handlar ofta då om mobilabonnemang?

– Ja precis, eller fiber beroende på var man bor någonstans, säger Iréne Krohn.

Ett företag i Sjöbo som påverkas av förändringen är telecomföretaget Teleservice. Teleservice har dragit fram fiber till 13 av de 17 aktuella telestationerna, för att sedan med adsl leverera internet vidare ut till kunder via kopparnätet.  Den möjligheten försvinner där när stationerna stängs, vilket Teleservices vd Claes Andersson förstås inte är nöjd över. Han säger så här om vad som blir alternativen för deras berörda kunder.

– Vi hade önskat att stängningen av stationerna hade kommit först om några år när vi, eller andra, hade hunnit bygga ut fibernätet.

–  Som det är nu så blir alternativet antingen mobilt bredband eller att vi eventuellt kommer att sätta igång trådlösa nät i en del områden. Det blir en tillfällig lösning tills fibernätet är utbyggt, säger han.

Ni har också frågat Telia om ni kan få köpa stationerna som ska stängas?

- Ja vi har varit i kontakt med Telia och föreslagit att vi kunde ta över och köpa stationerna, med telefonkablarna ut till abonnenterna för att driva det i det antal år som krävs innan fibernätet är utbyggt. Men vi fick blankt nej, det fanns inte överhuvudtaget någon möjlighet till det, säger Claes Andersson.

På Telia säger presschefen Iréne Krohn att det beror på att kopparnätet är gammalt.

– Vi tycker inte att det skulle vara ansvarsfullt att sälja delar av de här näten när vi själva anser att de inte är driftssäkra och har tillräcklig kapacitet helt enkelt, säger hon.

På Sjöbo kommun följer man frågan om telefonnätet, sedan man fick besked om förändringen i oktober. Här berörs omkring 900 hushåll eller företag. Strax innan jul kallade kommunledningen Telia till ett informationsmöte och frågan har också lyfts i kommunförbundet Skåne och i regionen, säger Stefan Lundgren, moderat kommunstyrelseordförande i Sjöbo.

Han säger att han inte är emot att nätet utvecklas, men tycker att beskedet kom lite hastigt.

- Det är ju mindre än ett år dit och vad händer då, kan man klara av alla dessa?

– Man är ju i ständigt behov av det här, både i hushållen men också framför allt företagarna och mindre företagare då, ute på landsbygden som vi också värnar mycket om i vår kommun, säger Stefan Lundgren.

En fråga som man i Sjöbo ser över nu är trygghetslarmen. Sedan tidigare pågår en övergång från analoga larm via kopparledningar till digitala larm via mobiltelefoninätet, berättar kommunens IT-chef Napoeleon Truedsson. Som tror att det kommer att fungera även på de platser där mobiltäckningen är sämre.

– Strax innan jul har vi provat med lite externa antenner på de digitala trygghetslarmen och det ser bra ut så här långt. Det ser nog ut som vi kan gå över till digitala trygghetslarm via mobilnätet fullt ut, säger han.