Ny upplysning om väntetid

Till sommaren kommer en väntetidsupplysning som talar om vart patienter kan vända sig om Hallands Landsting inte kan ge vård i rätt tid.
Idag får patienten söka den informationen själv, trots sjukdom. Väntetidsupplysningen ska också utfärda vårdgarantisedlar till patienter som har rätt till gratis vård i annat län. Behovet av samlad information är stort både hos patienter och mottagningar, säger Irene Takkanen, förvaltningschef på primärvården i Falkenberg, till P4 Radio Halland.