Flyktingbarnen mår dåligt

Sedan förra sommaren har antalet barn på flyktingförläggningen i Hallstahammar som mår så dåligt att de måste läggas in på barnpsykakuten ökat dramatiskt.
- Föräldrarnas situation påverkar barnens och barnen lider av apati och djupa depressioner, de har självmordstankar och vissa har redan försökt ta livet av sig. Det säger Britta Lögdö, sektorchef för de länsgemensamma avdelningarna, där barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen ingår, till P 4 Västmanland. Resurser för att ta hand om de vuxnas psykiska hälsa finns knappast, men skulle de finnas, och om man samtidigt kunde korta väntetiderna för de asylsökande, skulle troligtvis antalet barn som kommer till barnpsyk minska, tror Britta Lögdö.