Brist på spermiedonatorer

3:00 min

Från och med april i år kan ensamstående kvinnor komma att få rätt till insemination och provrörsbefruktning på samma villkor som par. Men redan idag är det brist på spermiedonatorer.

Behovet av spermiedonatorer kommer öka, men redan idag är det brist på män som är villiga att donera sperma. 

– Trots att vi ligger på och försöker rekrytera donatorer är det svårt. Vi kommer få ett ökat behov, konstaterar Nils-Gunnar Solensten, läkare och medicinsk ledningsansvarig på IVF-kliniken Umeå.

Tyvärr kommer det finnas kvar en viss väntetid till behandlingar.

Varför är det så få som vill bli donatorer?

– Man känner nog inte till vad det innebär att vara spermiedonator. Man är kanske inte medveten som problemet om man inte stött på infertilitetsproblem i sin vänskapskrets eller släkt, säger Nils-Gunnar Solensten.

För att vara spermiedonator krävs det att man har ett sunt motiv till varför man vill donera. Inte bara att man är fysiskt och psykiskt frisk utan allvarliga sjukdomar i flera generationer bakåt i tiden. 

Motivet måste vara att man vill hjälpa människor att få ett barn. Det är ingenting som man bara kommer och på tycker verkar spännande att prova.

En spermiedonator kan hjälpa som mest sex familjer att skaffa barn. Familjerna ska även kunna skaffa ett syskon med samma donator. 

Idag saknas ett nationellt register över de som donerat spermier. Istället frågar man personen om man redan donerat vid någon annan klinik. 

– Vi frågar naturligtvis om personen är donator någon annanstans. Man har ambitionen att skapa ett nationellt register så att man ska kunna kontrollera uppgifterna i framtiden, säger läkaren Nils-Gunnar Solensten.