Hyrda sjuksköterskor kostar allt mer

1:40 min

Inhyrda sjuksköterskor blir allt vanligare i Region Gävleborg. Kostnaderna för hyr-sjuksköterskor fördubblades förra året jämfört med 2014 och många sjuksköterskor söker sig nu till bemanningsföretagen för högre löner och bättre arbetsvillkor.

Hyr en sjuksköterska! Ja, det blir allt oftare nödvändig för Region Gävleborg om alternativet färre vårdplatser och stopp för operationer ska undvikas. Det säger Maria Molin, moderat Regionråd och 2:e vice ordförande i Regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd.

– Vi måste redan i dag stänga vårdplatser och ställa in planerade operationer för att det inte finns sjuksköterskor. Det är absolut ett problem och jag tror att det problemet är störst i Hudiksvall, säger hon.

Höga hyrläkarkostnader är ett välkänt och omdebatterat problem i Gävleborg, men enligt Maria Molin är det nu kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som stiger.

– Förra året hamnade kostnaderna på litet mer än 26 miljoner kronor och året dessförinnan var de 13 miljonerna. Så kostnaderna har fördubblats det senaste året, konstaterar hon.

26 miljoner kronor i utgifter för hyr-sjuksköterskor är litet jämfört de 200 miljoner som hyrläkarna kostade samma period. Regionens totalkostnad för inhyrd personal under perioden januari-november 2015 var preliminärt 225 miljoner kronor, december månad oräknad.

I kalkylen måste hänsyn tas till att man får tre sjuksköterskor till priset för en läkare och nu är det alltså hyrkostnaderna för sköterskorna som ökar snabbast. Orsaken är inte brist på sjuksköterskor utan brist på goda arbetsvillkor - det säger Anna Bergström, ordförande för Vårdförbundet i Gävleborg:

– Jag upplever det som om nyutexaminerade sjuksköterskor har större krav än tidigare. Man värderar lönerna, arbetstiderna och andra arbetsvillkor. Många väljer sedan att gå till bemanningsföretagen eller till jobben i Norge för att få högre löner, det är så utvecklingen ser ut, säger hon.

Att sjuksköterskor ställer krav borde facket kanske gilla - men Anna Bergström ser mest problem med sköterskornas allt rörligare arbetsmarknad.

– Jag tror att den rörligheten kostar oss mycket mer än vad den smakar. Ute i arbetsgrupperna blir det slitage mellan ordinarie personal och inhyrd personal, större otrygghet och annan arbetsmiljöproblematik. Framför allt drabbar det patienterna när kontinuiteten i vården försvagas.