Ingen förundersökning om ”We are Sthlm”

Särskilda åklagarkammaren inleder inte förundersökning om polisens agerande vid festivalerna ”We are Stockholm” 2014 och 2015, det meddelar Åklagarmyndigheten i dag.

Efter de senaste dagarnas rapportering kring att polisen skulle ha tystat ner övergrepp under en festival i centrala Stockholm har Särskilda åklagarkammaren fått in flera anmälningar och ett stort antal e-postmeddelanden i ärendet. 

Men nu meddelar Åklagarmyndigheten alltså att man inte tänker inleda någon förundersökning. I sitt beslut skriver överåklagare Mats Åhlund vid Särskilda åklagarkammaren:

”Uppgifterna om att företrädare för Polismyndigheten underlåtit att uppta brottsanmälningar, utreda och/eller lagföra brottsliga trakasserier är så generellt och allmänt hållna att de inte ger anledning att anta att företrädare för Polismyndigheten härigenom begått brott som hör under allmänt åtal."

Och fortsätter: "För det fall Polismyndigheten har kännedom om sådana fall förutsätts att det omgående anmäls till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar eller till Särskilda åklagarkammaren. Om annan har sådan kunskap bör denne anmäla detta till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar.”

Mats Åhlund konstaterar också i sitt beslut att det inte är brottsligt att underlåta att sprida sådan här information.