Svegfors presenterar granskning

Osmo Vallo avled 1995 under ett polisingripande, och idag ska Osmo Vallo-utredningen presentera sitt betänkande. Ordförande är Mats Svegfors, landshövdning i Västmanland. Turerna i Osmo Vallo-fallet har varit många, och den oberoende utredningen tillsattes för att återskapa förtroendet för rättsväsendet, säger Mats Svegfors.
Osmo Vallo dog under ett polisingripande i Karlstad 1995. Sedan dess har rättsläkare, advokater och åklagare på olika nivåer tvistat om huruvida poliserna gjorde fel vid ingripandet. Turerna har varit många och har gjort att allmänhetens förtroende för rättsväsendet minskat. Poliserna fälldes för att ha använt övervåld, eftersom Vallo blev biten av en polishund upprepade gånger. Däremot friades de från misstankarna om att deras gripande var så våldsamt att det ledde till Osmo Vallos död. Om eventuella fel har begåtts ska dessa uppmärsammas. Utredningen kan även innehålla förslag på lagändringar eller förslag på ändrat arbetssätt för polis och åklagare, enligt Svegfors. - Utan att avslöja innehållet så kan jag säga att det är ett antal personer som inte kommer att bli alldeles glada åt vårt betänkande, säger Mats Svegfors till P 4 Västmanland.