Narkotikasmuggling tar nya vägar

Internet har blivit en ny och snabb mötesplats för köpare och säljare av narkotika.
Dessutom har expressgods och post blivit en allt vanligare införselväg i landet. Det skriver Tullen i Skåne i en ny hotbildsrapport. Heroinet har hittills smugglats till Sverige via den så kallade Balkanrutten till Skåne, men nu varnar tullen för en ny smugglingsväg som går från Baltikum till den svenska ostkusten och Stockholmsområdet.