Bostadsrättsföreningar krånglar till snöröjningen i Gävle

0:49 min

Snöröjningen i länet går på högvarv. Gävle kommun pekar nu på att flera bostadsrättsföreningar dumpar snö på kommunal mark, och det innebär problem för snöröjningen.

Efter att gatorna plogats och vallarna längs vägar och cykelbanor sakta växt på sig, ska snön skyfflas upp och fraktas till en stor snöhög där den ligger tills våren och sommar smälter bort snön. I Gävle kommun finns en snödeponi ute i hamnen.

Men ett problem som uppstått när det kommer till snöröjningen är att bostadsrättsföreningar plogar sin mark och dumpar snön på kommunal mark. Då kan det uppstå trafikfaror och problem med framkomligheten.

– Problemen vi har är att bostadsrättsföreningar och större fastighetsägare lägger ut snö från innergårdar och sina områden på kommunens mark. Kanske gärna i en snöhög vid en korsning, vilket är olyckligt med tanke på trafiksäkerheten, säger Viktor Ålin som är gatuingenjör och överser snöröjningen i Gävle kommun.

Viktor Ålin berättar att bostadsrättsföreningar och större fastighetsägare inte hör av sig för att få hjälp med att bli av med snön, de dumpar den i stället på platser som kan vara olämpliga.

Är det ett stort på problem?

– Ja det är det, dels så lägger de ju deras snö på vår mark så att säga. Men det stora problemet är trafiksäkerheten som blir åsidosatt när man placerar snön olyckligt, vilket man kanske inte tänker på när man lägger ut snön.