Försök med burfiskade räkor i Gullmarsfjorden

1:57 min

Bättre kvalitet på räkorna, inga skador på havsbotten och framför allt mindre bifångster av för små räkor som måste kastas tillbaka i havet. Det finns många fördelar med att fiska räkor med bur istället för trål.

Nu börjar ett vetenskapligt försök i Gullmarsfjorden, inspirerat av burfisket i staten Maine i USA.

Yrkesfiskaren Tim Simmons är inbjuden av projektet för att berätta om sina erfarenheter av att fiska räkor med bur, och han säger att det finns många fördelar:  

– Det blir bättre fångst av jämn kvalitet. Det blir ett hållbart fiske eftersom man kan undvika att fånga de minsta räkorna och rombärande honor, berättar Tim Simmons.

– Det blir mycket lite bifångster som måste kastas tillbaka, och så är burarna betydligt mer skonsamma mot miljön än trålarna, som sopar rent på havsbotten.

Tim Simmons är själv burfiskare i tredje generationen. Hans familj har fiskat räkor med bur sedan 60-talet. Med ett par hundra burar kan han tjäna upp till 15 000 kronor om dagen under de sex till åtta veckor som säsongen varar.

Helene Kristoffersen har börjat med burfiske efter räkor i mycket liten skala i Oslofjorden, och hon gillar gensvaret från konsumenterna:

– Det har ju tagits emot väldigt positivt, och det är många som tycker det är bra med något nytt.

Kollegan Bobo Roysson från Grundsund, som fiskar i havet runt Lysekil, är den som ska sköta det praktiska fisket i det svenska forskningsprojektet:

– Båtarna har vi redan, eftersom vi fiskar kräfta med bur, berättar han.

– Farsan började i slutet av 80-talet med burfiske. Räkfisket kommer att bli en del av kräftfisket, så vi kommer inte bara att hålla på med räkor.

Det är Lantbruksuniversitet och Göteborgs Universitet som samarbetar om försöket med burfiske i Gullmarsfjorden.

Vad man framför allt vill ha reda på är hur mycket bifångsten av småräkor kan minska, räkor som dör och måste kastas tillbaka i havet.

Försöket är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten och ska pågå i två månader framöver.

Frågan är vad som händer på sikt, om burfisket börjar konkurrera med trålfisket?

– De konkurrerar ju om samma resurser, säger Peter Ljungberg på SLU.

– Sedan om trålfiskarena känner att det är konkurrens med dem, det återstår ju att se. Men vi vet ju redan idag att trålfisket efter kräfta och burfisket efter kräfta kan samsas.