"Bryggeriaffären innebär stora risker"

1:21 min

Kostnaderna för bryggeriaffären är för osäkra, riskerna är för stora och tomten i Visby hamn säljs till underpris. Därför är det ett otillåtet stöd till ett företag, enligt Patrik Pettersson, jurist på Region Gotland.

I ett sju sidor långt yttrande till Förvaltningsdomstolen med 44 punkter utvecklar Patrik Pettersson varför han anser att Region Gotlands beslut att sälja mark i Visby hamn till Spendrups är olagligt på flera sätt. Pettersson arbetar som jurist på Region Gotland men har överklagat Regionens beslut till Förvaltningsdomstolen som privatperson.

Det handlar framför allt om att Region Gotlands kostnader och risker är för stora och att köpesumman är för liten.

Pettersson tar i det här yttrandet bland annat upp att kostnaden för att sanera marken innan försäljningen är osäker och kan bli högre, att regionen inte vet vad kostnaden för trafiklösningarna som krävs i hamnen blir och att det är oklart vad det kostar att hitta ersättningslokaler till de nuvarande hyresgästerna i hamnterminalen.
De här osäkra kostnaderna har vi tidigare rapporterat om i P4 Gotland.

"Det är inte god ekonomisk hushållning att ta obegränsade risker för en ölfabrik" skriver Patrik Pettersson.

Dessutom anser han att köpesumman på 14 miljoner är för låg i förhållande till vad fastigheter normalt säljs för i Visby. Han ifrågasätter också den oberoende värdering som Regionen låtit göra.

Sammanfattningsvis är affären därför ett individuellt inriktat stöd till ett företag och därmed olagligt, anser han.

Han tar upp att sånt stöd bara får ges om det finns synnerliga skäl för det, till exempel till livsmedelsbutiker och bensinstationer i glesbygdsområden.

Patrik Pettersson vill att Förvaltningsdomstolen upphäver affären för att det finns "betydande allmänna och enskilda intressen som kan skadas".