Oro för pedofiler

Svenska kyrkan oroar sig för att dömda peofiler som vägras arbete inom barnomsorg nu istället ska söka sig till kyrkans barnverksamheter.
Inom barnomsorg och skola måste personal kunna visa upp ett utdrag från brottsregister för bevisa att dom inte är dömda för barnsexbrott. Men när det gäller kyrkans barnverksamhet är registerkontrollen inte tillåten. Lorita Da Ros Grape vid Svenska kyrkans kansli säger till Uppsala Nya Tidning att det är viktigt att kyrkans personal får redaksap för att kunna hantera dessa svåra situationer och kunskap att upptäcka signaler hos barnen. Därför ska nu ett utbildningsmaterial tas fram för kyrkanss personal.