Kvinnliga präster löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa

3:03 min

Kvinnliga präster löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa med sjukskrivning som följd. Jag är inte förvånad över det här resultatet, säger Josefin Rådbo som är präst i Gagnef pastorat.

Kyrkans akademikerförbund har tagit del av nedslående statistik från Försäkringskassan. Kvinnliga präster, inklusive kyrkoherdar, löper nämligen störst risk bland alla yrkeskategorier att bli sjukskrivna på grund av stress och psykisk utmattning. Manliga präster hamnar på tredje plats.

– Jag är inte förvånad över resultatet, man ska alltid finnas till hand och när någon frågar någonting så löser man det helt enkelt, säger prästen Josefin Rådbo.

– Man säger inte 'nej jag är ledig idag', fortsätter hon.

Det finns undersökningar som visar att präster arbetar fler timmar än både skolledare och människor inom IT-branschen. Det finns också studier som visar att personer inom så kallade kontaktyrken löper högre risk att sjukskrivas på grund av stress än andra.

– Det är just det här att man alltid ska vara tillgänglig och alltid finnas där, och det handlar mycket om att vi som är präster har två arbetsgivare. Det är den politiska arbetsgivaren och så har vi Gud som arbetsgivare, och vi har lovat i vår prästvigning att vi ska vara en hjälpande hand på jorden, och i det säger man inte nej. Prästyrket är ett kall helt enkelt, säger Josefin Rådbo.

Varför tror du att det är kvinnliga präster som löper stor risk att drabbas av sjukskrivning?

– Jag tror att det kan ha med samhället att göra, kvinnor ska ju finnas där och de ska ta hand om hem och barn och jag ska finnas för mina barn samtidigt som jag ska vara präst.

Utöver församlingsbor innebär yrket dessutom ständiga kontakter med begravningsbyråer, ideella medarbetare samt kansliet som sköter diverse bokningar och administrativt arbete.