Allt mer farligt gods på vägar

Allt mer farligt gods transporteras på vägarna och järnvägarna genom Skaraborg. På Västra Stambanan, genom Falköping och Skövde, transporteras varje år 400.000 ton farligt gods. Räddningstjänsten i Skövde är en av sju i landet som fått en speciell utrustning som ska användas vid kem-olyckor.
Det är främst giftiga gaser i det farliga godset som är det farliga. Det kan handla om ammoniak och klor. När det gäller vägarna i Skaraborg så transporteras det mest farligt gods på E20, men även på vägen förbi Lidköping och på vägen mellan Skövde och Mariestad transporteras det en hel del.