Länets kommunalråd vill att Arbetsförmedlingen behåller lokala kontor

1:39 min

Alla kommunalråd i Kalmar län har signerat en skrivelse med skarp kritik till generaldirektören för Arbetsförmedlingen. De vill att Arbetsförmedlingen stoppar planerna på att lägga ner kontoren i Torsås och Vimmerby.

Hör Henrik Nilsson Bokor (S) i Torsås berätta varför man gör detta. 

– Vi träffas ju regelbundet genom den primärkommunala nämnden och det här är ju en stor fråga för oss. Så det var inget svårt alls, det fanns en väldig uppslutning kring detta att vi ville göra den här skrivelsen, säger Henrik Nilsson Bokor (S) kommunalråd i Torsås.

Kommunalråden undrar bland annat vilken hänsyn Arbetsförmedlingen har tagit till problemen det kommer innebära för många att ta sig till de kontor som finns kvar, och som ligger långt från bostadsorten.

De ser också att en nedläggning av kontoren kan få stora konsekvenser för arbetet med integrationen av alla nyanlända svenskar som Kalmar län har tagit emot.

– Vi har en hög ungdomsarbetslöshet i länet. Och Arbetsförmedlingen har ett jätteviktigt uppdrag när det gäller etableringen av nyanlända. Och vi är ju i en situation där vi har väldigt många nya medborgare som behöver hjälp in på arbetsmarknaden och som inte har möjlighet att resa hur som helst, säger Henrik Nilsson Bokor.

Han anser att närheten till den lokala arbetsmarknaden och medborgarna måste vara viktig. Det räcker inte med kontakter via internet och telefon – personliga möten är ett måste och så som det har fungerat på senare tid i Torsås, med ett kontor som enbart är bemannat en dag i veckan, det är inte heller tillräckligt.

– Nej, det är det givetvis inte. Vi vill ha en större närvaro i kommunen, så är det, säger Henrik Nilsson Bokor till P4 Kalmar.

Arbetsförmedlingen har redan i dag lämnat flera orter i Kalmar län och senast i raden står alltså Torsås och Vimmerby där det aviserades inför årsskiftet att de ska lämna helt.

I Torsås förhandlar man just nu med Arbetsförmedlingens medarbetare lokalt om samarbete i kommunens nya medborgarkontor.

– Det har de faktiskt varit försiktigt positiva till så jag hoppas vi kan komma fram till något som fungerar, säger Henrik Nilsson Bokor.

I och med skrivelsen till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg hoppas han att de medarbetare han förhandlar med ska få mandat att skriva avtal utifrån de lokala och regionala behoven.

– Det ser vi som en nödvändighet om Arbetsförmedlingen ska lyckas med sitt uppdrag, och om medborgarna ska få en bra service.